kosten


Betaling

Proefles: gratis 

Vaste les: € 11 

De tarieven voor de yogalessen in 2021:

Periode 1:

n.v.t.

Periode 2:

Groepslessen waarschijnlijk weer toegestaan vanaf 7 juni.

7 juni – 10 juli 

Periode 3:

23 augustus – 24 december (17 lessen). Bijdrage: € 187

Voor deelnemers die tijdens een periode instromen, geldt het tarief van € 11 per les voor het resterend aantal lessen in die periode.

Je kunt de bijdrage overmaken op bankrekening NL30ABNA0845807137 t.n.v. Life is Yoga.

Gemiste lessen

De deelnemer schrijft zich in voor een vaste les. Vakanties zijn voor eigen rekening. Gemiste lessen kunnen uitsluitend in overleg op een ander gewenst tijdstip ingehaald worden. Restitutie van lesgeld in verband met gemiste lessen is niet mogelijk. Bij langdurige ziekte van de deelnemer, wordt in onderling overleg een voor die situatie geschikte regeling getroffen. In principe wordt er op feestdagen en tijdens de schoolvakanties geen les gegeven. Deze dagen tellen niet als lesdagen.